Houston ISD

Houston ISD Website  


Authorized Official: Dr. Grenita F. Lathan

44001 W. 18th Street
Houston, TX 77092

Primary Contact: Lisa Jackson

44001 W 18th Street
Houston, TX 77092

Phone: 713-556-7237

Fax: 713-556-7024

Email: ljacks14@houstonisd.org

Secondary Contact: Annetra Piper

44001 W 18th Street
Houston, TX 77092

Phone: 713-556-6785

Fax: 713-556-7023

Email: apiper@houstonisd.org

Homeless Liaison: Lisa Jackson

4400 W 18th Street
Houston, TX 77092

Phone: 713-556-7237

Fax: 713-556-7024

Email: ljacks14@houstonisd.org